Báo danh nhận thưởng máy chủ Hồi ức

Thời gian báo danh : 19h 30/7 đến 24h ngày 5/8

Các nhân vật tham gia máy chủ Thử nghiệm Hồi ức hãy tới Hỗ trợ tân thủ để báo danh máy chủ thử nghiệm sau khi báo danh thành công sẽ nhận được thông báo

Khi máy chủ khai mở các bạn sẽ nhận được :

- 5 Tiềm năng

- 1 Kỹ năng