• Kết thúc các cao thủ : 10.000.000 kinh nghiệm ( không cộng dồn )
 • Các nhân sĩ đứng xung quanh hỗ trợ : 5.000.000 kinh nghiệm ( không cộng dồn )
 • Thời gian xuất hiện : 22h30
 • Địa điểm xuất hiện : Biện kinh
 • PHẦN THƯỞNG CỐ ĐỊNH

   

  • Thủy Tinh (3 Loại )
  • Đại lực phi tốc lễ bao
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Thiết La Hán
  • 1 Võ Lâm Mật Tịch
  • 1 Tẩy Tủy Kinh
  • 5 Lệnh bài boss sát thủ ( Đại )
  • 1 Rương Hoàng kim