♦ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

 • Các cao thủ thường xuất hiện vào các khung giờ : 12h30 và 20h và 20h10 hàng ngày
 • Địa điểm xuất hiện : 12h30 + 20h10
  • Trương Tông Chính : Võ Đang Phái
  • Diệu Như : Nga My Phái
  • Liễu Thanh Thanh : Đường Môn Phái
  • Địa điểm xuất hiện : 20h10
  • Trương Tông Chính : đấu trường sinh tử
  • Diệu Như : đấu trường sinh tử
  • Liễu Thanh Thanh : đấu trường sinh tử
 •  
  • ♦ PHẦN THƯỞNG TIÊU DIỆT
  • Kết thúc các cao thủ : 5.000.000 kinh nghiệm ( không cộng dồn )
  • Các nhân sĩ đứng xung quanh hỗ trợ : 50% nhận 2.500.000 kinh nghiệm ( không cộng dồn )
  • PHẦN THƯỞNG CỐ ĐỊNH

    

   • Thủy Tinh
   • Tinh Hồng Bảo Thạch
   • Tiên thảo lô
   • Quế Hoa Tửu
   • Thiết La Hán
   • 2 Viên Kim nguyên bảo
   • Ngẫu nhiên nhận 1 Võ Lâm Mật Tịch
   • Ngẫu nhiên nhận 1 Tẩy Tủy Kinh
   • 5 Lệnh bài boss ( Trung )

Sát thương cuối cùng lên các cao thủ sẽ nhặt được vật phẩm