Đại Hội Anh Hùng - Thống Nhất Võ Lâm

NPC - Vật Phẩm Liên Quan

Hình Ảnh Vị Trí Chức Năng

Tổng Quản Đại Hội Võ Lâm

 • Đại Lý Trung Tâm (198/196)
 • Đi Đến Hội Trường Đại Hội Võ Lâm.
 • Nhận Thưởng Chiến Thắng Chung Cuộc.

Người Tiếp Dẫn Vào Đấu Trường

 • Hội Trường Đại Hội Võ Lâm (188/188)
 • Lập Chiến Đội Thi Đấu.
 • Đi Đến Khu Vực Chờ Thi Đấu.
 • Tham Gia Thi Đấu Tiếp Các Vòng Sau.

 

 

 

Rương Chứa Đồ

 • Hội Trường Đại Hội Võ Lâm (189/192)
 • Hỗ Trợ Cất Trang Bị, Lấy Trang Bị....

Chủ Dược Điếm

 • Hội Trường Đại Hội Võ Lâm (194/190)
 • Hỗ Trợ Mua Máu

Xa Phu

 • Hội Trường Đại Hội Võ Lâm (182/188)
 • Rời Khỏi Hội Trường Đại Hội Võ Lâm
 

Lệnh bài đại hội võ lâm

 • Mua Tại lễ quan
 •  Giá: 5 Xu / Cái.
 • Dùng Để Tham Gia Đại Hội Võ Lâm.

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Báo danh vào lúc 22h đến 22h10 các ngày trong tuần yêu cầu đằng cấp 80 trở lên mới có thể tham gia
 • Giới hạn 1 acc / IP có thể tham gia
 • Đến NPC Tổng Quản Đại Hội Võ Lâm tại Đại Lý Trung Tâm để tham gia vào Hội Trường Đại Hội Võ Lâm.
 • Sau khi được đưa vào Hội Trường Đại Hội Võ Lâm nhân sĩ đến đối thoại với NPC Người Tiếp Dẫn Vào Đấu Trường.
 • Yêu cầu phải có Võ Lâm Lệnh trong người mới có thể tiến hành lập chiến đội tham gia
 • Sau khi đã lập chiến đội, tiếp tục đối thoại với NPC Người Tiếp Dẫn Vào Đấu Trường để tiến vào khi vực chờ thi đấu[Khu Vực Chờ Thi Đấu]
 • Sau khi hết thời gian chờ thi đấu, nhân sĩ tham gia sẽ được bắt cặp ngẫu nhiên các đối thủ của mình để thi đấu. 
 • Nếu nhân sĩ không vào khu vực chờ thi đấu sẽ coi như bị loại sau khi hết thời gian chờ. 
 • Thể Lệ Thi Đấu
 • Chỉ được tham gia 1 Acc / PC. 
 • Đánh theo thể thức 1 vs 1 loại trực tiếp và có tính dame.
 • Hình thức tính dame giống Liên Đấu.
 • Người thắng sẽ tiếp tục thi đấu tiếp ở vòng trong. Người thua sẽ bị loại khỏi Đại Hội Võ Lâm.
 • Nếu số người ở vòng đấu bị lẻ hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn 1 người đi tiếp vào vòng trong. 
 • Người chiến thắng cuối cùng sẽ là người vô địch.
 • Luật Thi Đấu
 • Ở tại khu vực chờ thi đấu sẽ có thời gian chờ báo danh là 10 phút. 
 • Thời gian thi đấu cho mỗi trận đấu diễn ra 6 phút.
 • Thời gian báo danh cho các vòng tiếp theo là 2 phút. 
 • Người giành chiến thắng trong trận đấu sẽ đi tiếp vào vòng trong. Người thua sẽ bị loại.
 • Nếu có kết quả Hòa, hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn 1 trong 2 người đi tiếp vào vòng trong.
 • Trong thời gian tham gia hoạt động, cấm người chơi di chuyển sang thành thị khác hoặc out game. Hệ thống sẽ tính là bỏ cuộc và không thể tham gia Đại Hội Võ Lâm được nữa. 
 • Phần Thưởng Thắng Mỗi Vòng
 • Thắng: 10.000.000 EXP
 • Thua: 5.000.000 EXP
 • Hòa: 5.000.000 EXP
 • Phần Thưởng Thắng Chung Cuộc
  Phần Thưởng Ghi Chú
  • Vòng sáng danh hiệu đại hội võ lâm

  [HSD 1 Ngày]

  • 1 Tẩy tủy kinh ( Quyển 2 )
  • 1 Võ Lâm Mật Tịch ( Quyển 2 )
  • Tạc tượng tại trung tâm đại lý
  • Lưu ý thắng cuộc xong quay lại NPC "Tổng quản địa hội võ lâm" tại trung tâm đại lý để nhận quà
  • Nhận thưởng tại NPC Tổng Quản Đại Hội Võ Lâm
  • Phần thưởng chỉ có người chiến thắng chung cuộc sống sót cuối cùng.