♦ ĐUA TOP THỜI GIAN

 •  ĐUA TOP CẤP ĐỘ 100
 • Thể lệ:
  • Trong thời gian diễn ra Sự kiện, 3 nhân vật đạt cấp độ 100 đầu tiên sẽ được nhận phần thưởng
XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG  VÒNG SÁNG
TOP 1
 • 500 KNB ( Tương ứng 5 tr VNĐ )
 • 15 Võ Lâm Mật Tịch
 • 15 Tẩy Tủy Kinh
 • Danh hiệu VIP 10
Vòng sáng THIÊN HẠ VÔ ĐỊCH
(30 ngày)
TOP 2
 • 400 KIM NGUYÊN BẢO ( Tương ứng 4 tr VNĐ )
 • 10 Võ Lâm Mật Tịch
 • 10 Tẩy Tủy Kinh
 • Danh hiệu VIP 9
Vòng sáng ĐỘC CÔ CẦU BẠI
(30 ngày)
TOP 3
 • 300 KIM NGUYÊN BẢO ( Tương ứng 3 tr VNĐ )
 • 5 Võ Lâm Mật Tịch
 • 5 Tẩy Tủy Kinh
 • Danh Hiệu VIP 8
Vòng sáng CHIẾN THẦN
(30 ngày)

 

 •  ĐUA TOP BANG HỘI
 • Thể lệ:
  • 3 Bang Hội đâìu tiên đạt 80 nhân sĩ trên cấp đồ 80 sẽ nhận được những phần quà sau
  • 200 KNB + 5 Bộ VLMT + 5 Bộ TTK