Khi sử dụng Chiếc mũ chiến sĩ các bạn có thể may mắn nhận được   Bang Hội Tinh Anh Lệnh 

Mang mới lễ quan để giao nộp để tham gia đua top bang hội :

- Thời gian bắt đầu : 21h 13/8/2022

- Thời gian kết thúc : 0h 29/8/2022

- Nội dung tham gia :

Khi tham gia tống kim 21h các bạn có thể nhận được "Bang hội tinh anh lệnh"

- Đủ 2000 điểm Tích lũy kết thúc nhận 1 Bang hội tinh anh lệnh

- Top 1 Tống kim nhận 3 Bang hội tinh anh lệnh

- Top 2 Tống kim nhận 2 Bang hội tinh anh lệnh

- Top 3 Tống kim nhận 1 Bang hội tinh anh lệnh

Phần thưởng bang :

Top 1 : 5.000 Vạn lượng + 300 kim nguyên bảo + 15 Bộ VLMT và TTK

Top 2 : 4.000 Vạn lượng + 200 kim nguyên bảo + 10 Bộ VLMT và TTK

Top 3 : 3.000 Vạn lượng + 100 kim nguyên bảo + 5 Bộ VLMT và TTK