NPC Liên quan : Lễ quan 

Thời gian :

Bắt đầu : 18h ngày 9/5/2023

Kết thúc :18h ngày 24/5/2023

Tham gia TK trung cấp khi đạt 2000 điểm nhận được 5 Hoa Phượng Trắng

 

Nguyên Liệu:

Nguyên liệu Vật phẩm mở ra  

 

 

Hạt Mầm

 

Túi thuốc tăng trưởng

 

 

 Túi nguyên liệu ( Train các map 7x->9x ) Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

 

Bình nước

 

Túi nguyên liệu( Train các map 7x->9x )

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

 

 

Phẩm màu sắc

 

 

 

Túi nguyên liệu( Train các map 7x->9x ) Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hướng dẫn chế tạo:

 

 

Hoa Phượng Đỏ 

 

Hạt Mầm

 

Túi thuốc tăng trưởng

 

Bình nước

 

Phẩm màu sắc

 

500 Lượng Bạc

 

 

 

Hoa Phượng tím

 

Hạt Mầm

 

Túi thuốc tăng trưởng

 

Bình nước

 

Phẩm màu sắc

 

1000 Lượng Bạc

 

 

Hoa Phượng trắng 

 

Hạt Mầm

 

Túi thuốc tăng trưởng

 

Bình nước

 

Phẩm màu sắc

 

2000 Lượng Bạc

 

1 tiền đồng

 

 

Phần thưởng :

 

 

 

Hoa phượng đỏ
 Sử dụng nhận 50.000 EXP / Tối đa sử dụng 500 cái 

 

 

Hoa phượng tím
 Sử dụng nhận 150.000 EXP / Tối đa sử dụng 500 cái 

 

 

Hoa phượng trắng

 Sử dụng nhận 750.000 EXP sử dụng tối đa 1000 cái 

May mắn nhận 1 trong các phẩn thưởng sau

 

Hoa phượng trắng

 

Thủy tinh ( 3 Loại )

Tinh Hồng bảo thạch

 Thiết La hán

Phúc duyên đại

Võ Lâm Mật Tịch

Tẩy tủy Kinh

Bàn nhược tâm kinh

Tiên thảo lộ thường

Quế hoa tửu

Trang bị Kim Phong

Thiên sơn bảo lộ

Chiến mã 80

Thư Đặc Xá Triều đình

Phiếu hoàn thành dã tẩu

Tiểu thành bí kíp 9x ( Sử dụng tăng 1 cấp độ skill 9x )

Đại thành Bí Kíp 9x

Tín vật môn phái

Lệnh bài boss ST ( Tiểu )

Lệnh bài boss ST ( Trung )

Lệnh bài boss ST ( Đại )

 

Mốc sử dụng 1000 Hoa phượng trắng ​​​​​​

 

 

1 chiến mã 8x hạn sử dụng 14 ngày

5 Lệnh bài boss sát thủ ( Đại )