Cách thức tham gia và Phần thưởng:

 

 Cách thức tham gia :

- Thời gian báo danh : 20h30 đến 20h40' 

- vị trí báo danh : Tống kim

- Sau khi báo danh sẽ được chuyển vào map "Loạn Chiến".

 

- Hết thời gian báo danh tất cả sẽ có 3 giây bất tử và chuyển qua trạng thái "Chiến Đấu" 100% đập nhau tới khi nào hết giờ hoặc "về thành dưỡng sức"

Mô tả trạng thái "Chiến Đấu" :

- KHÔNG HIỂN THỊ : Tên Nhân Vật, Tên Bang Hội, Vòng Sáng.

- KHÔNG THỂ SỬ DỤNG : Tán Gẫu, Tổ Đội, Thay đổi trạng thái PK.

- Tất cả các nhân vật tham gia đều có hình dạng giống nhau.

 

- Hoàng Kim Quả sẽ xuất hiện vào lúc sau khi kết thúc báo danh 2-3' các bạn có thể hái.

Lưu ý :

- Khi "Hoàng Kim Quả" xuất hiện là các bạn có thể nhặt hạt.

- Nhặt quả "Hoàng Kim Quả" sẽ chiến thắng và nhận được phần thưởng.

- Hình thức nhặt "Hoàng Kim Quả" sẽ giống nhặt Quả Huy Hoàng 

 

- Có thể sử dụng thuốc lắc thoải mái.

 

- Ai nhặt được Hoàng Kim Quả hoạt động sẽ kết thúc hoạt động

 

- Nếu hết giờ chưa ai nhặt được Hoàng Kim Quả thì tất cả sẽ bị văng ra ngoài và hoạt động cũng sẽ kết thúc.

 

 Phần thưởng :

- Khi loạn chiến bắt đầu toàn bộ nhân vật trong loạn chiến nhận 5.000.000 EXP

- Giết một người sẽ nhận được 500.000 Kinh Nghiệm.

- Người nhặt được Hoàng Kim Quả sẽ nhận được 

10 Triệu EXP  , 1 VLMT , 1 TTK , 3 KNB