NPC Liên quan : Lễ quan 

Thời gian :

Bắt đầu : 18h ngày 3/7/2023

Kết thúc :18h ngày 18/7/2023

Tham gia TK trung cấp khi đạt 2000 điểm nhận được 5 Tấm áo chiến sĩ

 

Nguyên Liệu:

Nguyên liệu Vật phẩm mở ra  

 

 

Cuộn vải

 

cuộn vài hảo hạng

 

 

 Túi dụng cụ ( Train các map 7x->9x ) Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

 

Hộp kim chỉ

 

Đại hỷ lễ bao( Train các map 7x->9x )

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

 

 

Cuộn vải thượng hạng

 

 

Đại hỷ lễ bao( Train các map 7x->9x ) Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hướng dẫn chế tạo:

 

 

 

Đội giày bộ đội

 

Cuộn vải

 

cuộn vài hảo hạng

 

Hộp kim chỉ

 

Cuộn vải thượng hạng

 

1v Lượng Bạc

 

 

Tấm áo chiến sĩ 

 

 

Cuộn vải

 

cuộn vài hảo hạng

 

Hộp kim chỉ

 

Cuộn vải thượng hạng

 

3v Lượng Bạc

 

1 tiền đồng

 

 

Phần thưởng :

 

 

 

 

Đội giày bộ đội
 Sử dụng nhận 2.000.000 EXP / Tối đa sử dụng 500 cái 

 

 

Tấm áo chiến sĩ

 Sử dụng nhận 10.000.000 EXP sử dụng tối đa 1500 cái 

May mắn nhận 1 trong các phẩn thưởng sau

 

Tấm áo chiến sĩ

 

Thủy tinh ( 3 Loại )

Tinh Hồng bảo thạch

 Thiết La hán

Phúc duyên đại

Võ Lâm Mật Tịch

Tẩy tủy Kinh

Bàn nhược tâm kinh

Tiên thảo lộ thường

Quế hoa tửu

Trang bị Kim Phong

Thiên sơn bảo lộ

Chiến mã 80

Thư Đặc Xá Triều đình

Phiếu hoàn thành dã tẩu

Tiểu thành bí kíp 9x ( Sử dụng tăng 1 cấp độ skill 9x )

Đại thành Bí Kíp 9x

Tín vật môn phái

Lệnh bài boss ST ( Tiểu )

Lệnh bài boss ST ( Trung )

Lệnh bài boss ST ( Đại )

Lệnh bài boss ST ( Đặc biệt )

Võ lâm mật tịch quyển 2

Tẩy tủy kinh quyển 2

Phụng nguyệt quả dung ( Sử dụng nhận 5 tiềm năng )

Cống nguyệt phù dung ( sử dụng nhận 1 kỹ năng )

Hộp quà đỏ ( Sử dụng chìa khóa thần bí mở 1 trang bị xanh đẳng cấp cao )

Hộp quà trang sức ( Sử dụng chìa khóa thần bí mở 1 trang sức đẳng cấp cao )

Nhất kỷ càn khôn phù ( HSĐ 14 ngày )

Bảo Rương Hoàng kim ( Mở ra trang bị hoàng kim )

 

Mốc Tấm áo chiến sĩ :

 

Mốc sử dụng 1500 Tấm áo chiến sĩ ​​​​​​

 

 

5 Lệnh bài boss sát thủ ( Đặc biệt )

10 Lệnh bài boss sát thủ ( Đại )

3 Phúc duyên tinh thạch

1 Phi Phong hạn sử dụng 15 ngày

20 chìa khóa thần bí 

500.000.000 Điểm kinh nghiệm cộng dồn

 

Phúc duyên tinh thạch

 

Phúc duyên tinh thạch ​​​​​​

 

 

10 Phúc duyên tinh thạch đổi 1 lễ bao hiệp cốt

10 Phúc duyên tinh thạch đổi 1 lễ bao nhu tình

  30 Phúc duyên tinh thạch đổi 1 lễ bao định quốc

60 Phúc duyên tinh thạch đổi 1 lễ bao an bang