Phiên bản :

Thân pháp ( tăng nội công không lên dame )

 

Giới hạn :

2 Thiếu lâm / 1 IP

2 Thiên vương / 1 IP

2 Ngũ độc / 1 IP

2 Đường môn / 1 IP

2 Cái bang / 1 IP

2 Thiên Nhẫn / 1 IP

2 Thúy yên / 1 IP

2 Nga my / 1 IP

2 Côn lôn / 1 IP

2 Võ Đang / 1 IP

4 acc / PC và 8 acc / IP

 

Nghiêm cấm :

Kéo xe liên máy > 4 account khi tham gia hoạt động

 

Hệ Thống skill chỉnh sửa :

- Fix BUG Lực tay thiếu lâm

- Tắt bẫy độc sát của đường môn

- Fix skill bùa của côn lôn

- Fix Vân long kích Hút 4%

 

Hệ Thống giới hạn cấp độ luyện công :

Map luyện công 7x các nhân nhân vật từ level 65 mới có thể lên

Map luyện công 8x 9x các nhân nhân vật từ level 80 mới có thể lên

 

Giới hạn âm EXP khi lên map :

-1.000.000 EXP kinh nghiệm sẽ không thể lên các map train

Nghiêm cấm :

- Kéo xe đồ sát > 4 acc bật đồ sát

- Nghiêm cấm chặn cộng phạm vi 512