Khai mở tống kim 11h và 21h

Chiến trường Phong Vân Luận Kiếm (Tống Kim) là nơi để các cao thủ có thể cùng hảo hữu, Bang hội mình tả xung hữu đột, thi triển võ công xưng bá thiên hạ. Trong thời gian vừa qua đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo quý nhân sĩ.

 Điều kiện tham gia

Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái.

Sơ Cấp : Yêu cầu đẳng cấp 40 đến 79

Trung cấp  : Yêu cầu đẳng cấp 80 đến 119 Thời gian báo danh

Thời gian chờ: 10 phút.

Thời gian khai chiến: 11h và 21h

Thời gian diễn ra: 60 phút.

Số nhân vật tối đa: 200 người mỗi phe.

Sử dụng "Tống Kim Chiêu Thư hoặc chạy Từ Tương dương hoặc Chu tiên trấn" để đến nơi báo danh

Phí báo danh:

Cao Cấp: 0 vạn lượng

 

 NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Báo danh
(Tống/Kim)

Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống/Kim.

Công dụng: Báo danh tham gia phe Tống/Kim.


NPC Quân Nhu
(Tống/Kim)

Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống/Kim.

Công dụng:

Đổi điểm tích luỹ thành điểm kinh nghiệm

Kiểm tra điểm tích luỹ hiện có

Đổi đạo cụ Tống Kim (Phi Tốc, Lệnh Bài, Chiến Cổ....,Huân chương Tống Kim, Exp

Luyện Nhạc Vương Kiếm


 NPC Quân Nhu - chiến trường
(Tống/Kim)

Vị trí: Khu vực hậu doanh chiến trường phe Tống/Kim.

Công dụng:

Mua dược phẩm, sửa đồ, bán đồ.

Mua Máu Nhanh giá:

 Bản đồ thi đấu (1 bản đồ duy nhất - Hoàng Sa Lâm Ngao)

 Phần thưởng

Trung cấp :

Kết thúc trận đạt đủ 2000 điểm :
- May mắn nhận được : Pháo hoa , phi tốc hoàn , đại lực hoàn , võ lâm mật tịch , tẩy tủy kinh , phúc duyên , tiên thảo lộ , ...
- 10 triệu EXP cộng dồn
- Top 1->10 nhận xu

Đạt trên 5000 điểm tích lũy :
- Lệnh bài boss sát thủ ( Tiểu )

Đạt trên 10000 điểm tích lũy :
- Lệnh bài boss sát thủ ( Trung )

 

Sơ cấp :

Kết thúc trận đạt đủ 2000 điểm :
- May mắn nhận được : Pháo hoa , phi tốc hoàn , đại lực hoàn , võ lâm mật tịch , tẩy tủy kinh , phúc duyên , tiên thảo lộ , ...
- 5 triệu EXP cộng dồn