Hoạt động Nhặt trứng Hoàng Kim :

- Đúng 20h15 hàng ngày trứng hoàng kim sẽ xuất hiện tại đấu trường sinh tử

Để nhặt được trứng các bạn cần 5 ô trống trong hành trang

Cần 20s để có thể nhặt trong lúc đang nhặt nếu bị PK sẽ hủy trạng thái nhặt

Phần thưởng :

- 20tr EXP

- 5 Chìa khóa thần bí

- 100 vạn lượng